Moje nabídka

Reklama, redakční práce

Mohu pro vás zajistit:

  • zpracování redakčních článků i reklamních textů
  • korektury jakýchkoli textů
  • vydání knih na zakázku (zajištění stylistických a jazykových korektur, grafické zpracování, tisk, zajištění ISBN, čárového kódu, případně distribuce)
  • kompletní zpracování brožur, reklamních katalogů, letáků, plakátů a dalších tiskovin 
  • poradenství při psaní studentských prací - zvláště poradenství v oblasti stylistiky, obsahového uspořádání práce, dodržení tematické vyváženosti apod.

 

Speciálně pro školy a knihovny

  • Beseda na témata mých knih pro děti (zahrada, poznávání přírody, roční období, zdravý životní styl, kdy co slavíme – státní svátky, významné dny, Vánoce, Velikonoce apod.)

Kontaktujte mne mailem nebo telefonicky:

tel.: 604 206 677
e-mail: jindrasvita@gmail.com